Nieuwsbrief

Uitvaartvereniging

"Den Ham en omstreken"

 

 

 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 15 mei 2018 kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.


Financieel verslag + vaststelling uitkeringsvergoeding en contributie
> De contributie voor het komend verenigingsjaar is gewijzigd en vastgesteld op:
Leden tot 18 jaar € 4,00 / vanaf 18 jaar € 55,- bij automatische incasso wordt een korting van €5,- p.p. boven 18 jaar gegeven.
> Het uitkeringsbedrag € 2.175,00 wordt verhoogd per 01-01-2019 naar €2225,-
> Als een uitvaart verzorgd wordt door een andere vereniging in een andere plaats dan maken wij het vergoedingsbedrag over aan de desbetreffende uitvaartverzorger.

Bestuursverkiezing
> Aftredend en herkiesbaar mw. Jannette Eshuis-Immink.
> Aftredend en niet herkiesbaar mw. Gerda Veurink-Plaggenmars.
> Wilma Braakman-Veurink is als nieuw bestuurslid in het bestuur gekomen.

Intredetabel voor nieuwe leden:
> Actie - Tijdens de actie hoeft men tot 50 jaar geen intrede-bedrag te betalen.

Wij als vereniging zorgen ervoor dat de praktische zorg voor u uit handen wordt genomen in nauwe samenwerking met u en de nabestaanden.

Wanneer een lid van de vereniging komt te overlijden verzorgt de uitvaart¬vereniging Den Ham de begrafenis/crematie tegen kostprijs.

Een bedrag van € 2.225,00 dat is samengesteld voor onder andere de volgende diensten:
• Het verzorgen/regelen van de gehele uitvaartplechtigheid
• Het vervoer van/naar huis of mortuarium/ begraafplaats/crematorium.
• Graf- of crematiekist.
• Het benodigd personeel voor de begrafenis en koffietafel.
• Bij thuis-opbaring gebruikmaken van kist/bedkoeling/evt. airco.
• Aangifte burgerlijke stand en verdere formaliteiten.
• Versturen van de rouwkaarten en plaatsen van rouwadvertenties.
• Rouwauto/volgauto.
• Condoleanceregister.
 

 

Meldnummer bij overlijden : 0546-672834 (dag en nacht bereikbaar)

 

Uitvaartleidsters.
Mevrouw Willy Bosch-Jansen
Smitstraat 20, 7683 BE Den Ham Ov
Tel.: 0546-672 834


Mevrouw Hilje Immink-Dasselaar
Noord. Kanaaldijk 12 , 7447 SW Hellendoorn
Tel.: 0546-672 834


Bestuur:

Voorzitter:
Dhr. Arjan Miskotte, Hammerflier 8, 7683 SK Den Ham                          
Telefoonnummer:  0546-672388

Secretaris/penningmeester:
Dhr. Dick Boers, Weelinckbroek 2, 7683 WJ Den Ham
Telefoonnummer: 0546-673191 / 0646457731    


e-maill:      uvv.denhameo@gmail.com
website:    www.uitvaartverenigingdenhameo.nl

 

Leden:

Dhr. Gerhard Hofsink, Vroomshoopseweg 3, 7683 RH Den Ham 
Telefoonnummer: 0546 672313

Dhr. Lucas Veurink, De Mute 54, 7683 XR Den Ham.
Telefoonnummer: 0546-672046

Mevr. Martha Hofsink-Bartels, Chevalleraustraat 4, 7683  XM Den Ham
Telefoonnummer: 0546-672397

Mevr. Jannette Eshuis-Immink, Pinnekershoek 4, 7683 CD Den Ham
Telefoonnummer: 0546-673834

Mevr. Wilma Braakman-Veurink, De Gaffel 29, 7683 WC Den Ham
Telefoonnummer: 06-28820265

 

2018/2019

 

 

Lid van FKB Federatie - voor begrafenis instellingen zonder winstoogmerk