Nieuwsbrief

Uitvaartvereniging

"Den Ham en omstreken"

 

 

 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 29 mei 2017 kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

o Jaarverslag 2016
o Financieel verslag 2016
o Vaststelling uitkeringsvergoeding en contributie:
o De contributie voor het komend jaar is ongewijzigd vastgesteld;
Leden tot 18 jaar € 4,00 / vanaf 18 jaar € 52,50, bij automatische incasso wordt een korting van € 2,50 p.p. boven 18 jaar gegeven.
o Het uitkeringsbedrag € 2.175,00 blijft ook ongewijzigd
o Als een uitvaart verzorgd wordt door een andere vereniging in een andere plaats dan maken wij het vergoedingsbedrag over aan de desbetreffende uitvaartverzorger.
o Bestuursverkiezing
o Jubilarissen en afscheid van onze uitvaartleidster Lummy Lindenhovius
o Behandeling nieuwe statuten en huishoudelijk reglement;
o Er zijn nog enkele wijzigingen die aangepast moeten worden door de notaris voordat de definitieve afgedrukt worden.
o Na een drankje en hapje geeft mw. mr. Stegehuis uitleg over
“Estate planning”.
o Uitnodiging volgende vergadering op 12 juni 2017 omdat de meerderheid van de leden niet aanwezig is

Tijdens de ledenvergadering op 12 juni 2017 was aan de orde:
o Vaststellen en stemmen voor akkoord betreffende de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.
 

 

Meldnummer bij overlijden : 0546-672834 (dag en nacht bereikbaar)

 

Uitvaartleidsters.
Mevrouw Willy Bosch-Jansen
Smitstraat 20, 7683 BE Den Ham Ov
Tel.: 0546-672 834


Mevrouw Hilje Immink-Dasselaar
Noord. Kanaaldijk 12 , 7447 SW Hellendoorn
Tel.: 0546-672 834


Bestuur:

Voorzitter:
Dhr. Arjan Miskotte, Hammerflier 8, 7683 SK Den Ham                          
Telefoonnummer:  0546-672388

Secretaris:
Dhr. Dick Boers, Weelinckbroek 2, 7683 WJ Den Ham
Telefoonnummer: 0546-673191     

Penningmeester/ledenadministratie:
Mevr. Gerda Veurink-Plaggenmars, Vosseboerweg 14, 7683 SH Den Ham 
Telefoonnummer: 0546-671877 / 0613159049

e-maill:      uvv.denhameo@gmail.com
website:    www.uitvaartverenigingdenhameo.nl

 

Leden:

Dhr. Gerhard Hofsink, Vroomshoopseweg 3, 7683 RH Den Ham 
Telefoonnummer: 0546 672313

Dhr. Lucas Veurink, De Mute 54, 7683 XR Den Ham.
Telefoonnummer: 0546-672046

Mevr. Martha Hofsink-Bartels, Chevalleraustraat 4, 7683  XM Den Ham
Telefoonnummer: 0546-672397

Mevr. Jannette Eshuis-Immink, Pinnekershoek 4, 7683 CD Den Ham
Telefoonnummer: 0546-673834

 

Uitvaartvereniging

“Den Ham en omstreken”

2017/2018

 

 

Aangesloten bij nardus - Samenwerkende Uitvaartorganisaties