.


 

 


 

 

 

Hoe wordt u lid?

 

Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Als lid dient men jaarlijks contributie te betalen die door de algemene jaarvergadering wordt vastgesteld. Momenteel bedraagt de contributie €52,50 voor leden vanaf 18 jaar en ouder. En gaat u automatische betalen dan betaald u €50,- per jaar. Thuiswonende kinderen tot 18 jaar betalen €4,00 per jaar. Ook is er de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen.

Wordt u op oudere leeftijd lid dan moet een entreegeld worden betaald volgens een naar leeftijd opgestelde intredetabel.

 

Voordeel van lidmaatschap u.v.v. Den Ham is;

* Uitkering per 01-01-2019 €2225,-

Begrafenis/crematie wordt tegen kostprijs uitgevoerd, indien door Uitvaartvereniging Den Ham uitgevoerd.

 

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met
Dick Boers, secretaris/penningmeester.


Weelinckbroek 2


7683 WJ Den Ham


uvv.denhameo@gmail.com


0546-673191 of 06-46457731


Wilt u lid worden dan kunt u hier een formulier invullen en uitprinten. Stuur deze formulier naar bovenstaand adres

Maar u kunt ook een formulier opvragen bij het contactadres, dan zal deze z.s.m aan u worden toegestuurd.